เข้าใช้งานในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
 
  ลืมรหัสผ่าน    
 
 
 
  คำแนะนำ
 
  เรียนรู้ผ่าน LEARNING OBJECTS
  เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้
  ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้
  ลงชื่อเยี่ยมชม
  ข้อมูลผู้จัดทำ
 
 
เข้าชม 188831 ครั้ง
สมาชิก 621 รหัส
วิดีโอออนไลน์ 32755 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2770 ครั้ง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วันวิสา ล่ามกระโทก  
 โรงเรียน : บ้านซับสะเดา  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-09-25 09:53:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วัชรพงษ์ เจริญวัฒนา  
 โรงเรียน : หนองกระทุ่ม  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-09-24 11:04:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิวกร อ่อนบุญมา  
 โรงเรียน : หินโงมพิทยาคม  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2019-09-20 23:18:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รูซี เจ๊ะโซ๊ะ  
 โรงเรียน : ส่งสริมศาสนา  
 ข้อความ : สื่อการรียนการสอนและเนือหามีความชัเจนเขาใจง่ายแลสามารถนำส่อตรงนีไปใช้ประโยชน์อย่างครบถ้วนค่ะ  
 วันที่ : 2019-09-17 15:10:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์  
 โรงเรียน : โกรกพระ  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากคะสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเยี่ยมคะ  
 วันที่ : 2019-09-16 11:49:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิภาพร ถาวงกลาง  
 โรงเรียน : โนนหันวิทยายน  
 ข้อความ : ขอบคุณที่จัดทำให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
 วันที่ : 2019-09-09 11:59:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรือง  
 โรงเรียน : อุดรพิทยานุกูล  
 ข้อความ : เป็นสื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ดีมากๆ ขอขอบคุณครูไอที่นำมาเผยแพร่  
 วันที่ : 2019-09-03 14:06:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เดชา จ่าหล้า  
 โรงเรียน : พนมไพรวิทยาคาร  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจมากครับ  
 วันที่ : 2019-08-05 20:16:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนันทิยา จุลกมล  
 โรงเรียน : กุดขอนแก่นวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดี ครบถ้วน และมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะครูที่สอนหลายรหัส ขอบคุณมากคะ  
 วันที่ : 2019-07-22 19:31:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.สุพลภา โพธิ์อุดม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจมากๆค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-10 07:05:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชัชรีย์ อินประโคน  
 โรงเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-05-13 17:40:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เอนก  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : สื่ออาจารย์มีประโยชน์มากๆครับ นำไปใช้สอนเด็กๆเข้าใจดีมากๆ ครับ ขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ  
 วันที่ : 2019-05-06 22:46:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อัคเดช ศรีพรหม  
 โรงเรียน : พรรณาวุฒาจารย์  
 ข้อความ : สื่อการเรียนรู้น่าสนใจมาก นำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนได้จริง ขอบคุณครับ  
 วันที่ : 2019-02-24 05:59:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : kero  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน?มากครับ  
 วันที่ : 2019-01-28 11:54:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมจิตร  
 โรงเรียน : หงษ์ษา  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน์ต่อการนำมาใช้สอนมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-21 12:25:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุทธิวรรณ อินน้อย  
 โรงเรียน : หล่มสักวิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อการสอนมีประโยชน์กันนักเรียนมากค่ะ  
 วันที่ : 2018-12-04 16:14:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ราโมน่า รัญวาศรี  
 โรงเรียน : กำเเพงวิทยา  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-11-26 19:16:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางจริยภรณ์ รักความซื่อ  
 โรงเรียน : บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-07-05 10:44:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวดอกเกตุ ดวงโสมา  
 โรงเรียน : อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
 ข้อความ : ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ แทน นร ที่คุณครู จะได้นำไปสอนเข้าต่อนะคะ  
 วันที่ : 2018-06-25 19:51:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางอรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย จ.ชุมพร  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-03-30 14:01:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัญฑิต กิมศรี  
 โรงเรียน : สะพานเลือกวิทยาคม  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากครับ ขอบคุณมากๆครับ  
 วันที่ : 2018-02-27 14:23:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปทุมวดี พิมพ์วิชัย  
 โรงเรียน : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
 ข้อความ : ขอบคุณสื่อความรู้ดีๆที่ช่วยทบทวนความรู้ ชื่นชมในศักยภาพความเป็นครูด้วยค่ะ  
 วันที่ : 2018-02-15 13:39:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กมลชนก โพธิ์จันทร์  
 โรงเรียน : เด่นไม้ซุงวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2018-01-27 14:48:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วีรพล เรือนไทย  
 โรงเรียน : อนุบาลพยุหะคีรี  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆครับ  
 วันที่ : 2017-12-08 21:49:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สพรรณลักษณ์ ชื่นอิ่ม  
 โรงเรียน : ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2017-11-15 10:13:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิสาขา เหมรักษ์  
 โรงเรียน : มหาวิทยาลัยราชภัทรบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสื่อความรู้ดีๆที่ช่วยทบทวนความรู้ในการเตรียมตัวเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2017-08-17 18:16:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณิชารีย์  
 โรงเรียน : เศษรบุตร  
 ข้อความ : ชอบมาก  
 วันที่ : 2017-07-26 20:52:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นงนุช อินทรโคกสูง  
 โรงเรียน : ชุมแสงชนูทิศ  
 ข้อความ : ขอบคุณมาก  
 วันที่ : 2017-06-19 14:13:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวณัฏฐธิดา หนูฟอง  
 โรงเรียน : นาหว้าพิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณมากในสื่อวิชาการที่ทำออกมาค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-20 19:59:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธิ์  
 โรงเรียน : สกลราชวิทยานุกูล  
 ข้อความ : ขอบคุณมากในสื่อวิชาการที่ทำออกมาค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-18 07:55:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชณัฏฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ  
 โรงเรียน : แสงทองวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากครับสำหรับสื่อการเรียนดีๆแบบนี้  
 วันที่ : 2017-05-17 22:48:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาณภัทร จันทะบุตร  
 โรงเรียน : บ้านสะแร  
 ข้อความ : เป็นกำลังให้คณะทำงานผลิตสื่อออนไลน์ดีและมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-17 19:42:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสนธยา เสนามนตรี  
 โรงเรียน : โนนหันวิทยายน  
 ข้อความ : ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครูไอผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป ครับ  
 วันที่ : 2017-04-01 16:49:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธเนษฐ ชวาลสันตติ  
 โรงเรียน : หอวัง  
 ข้อความ : ชื่นชมครูไอเสมอมาครับ  
 วันที่ : 2017-03-30 07:15:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายกิิตติพันธ์ อาจคงหาญ  
 โรงเรียน : พระปฐมวิทยาลัย  
 ข้อความ : ขอบคุณที่ทำสื่อการสอนดีๆออกมาให้ได้หาความรู้นะครับ  
 วันที่ : 2017-01-10 10:23:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พระสมหมาย สุรปญฺโญ  
 โรงเรียน : พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่นำเสนอแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีในห้องสอน ความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบเดิม (โดยวิธีบรรยาย / เขียน) ขอเจริญพร  
 วันที่ : 2016-10-21 17:59:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พุทธวัฒน์ ประจันทร์  
 โรงเรียน : บ้านบึงมะลู  
 ข้อความ : เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เยี่ยมครับ และเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีครับ  
 วันที่ : 2016-10-21 13:02:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิษณุ กุณฑลบุตร  
 โรงเรียน : แกลง"วิทยสถาวร"  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับมีสื่อที่ดีเป็นแหล่วเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาสุดยอดครับอาจารย์  
 วันที่ : 2016-10-21 12:37:36  
 
 
 
 
 
 
ทีมงานผู้จัดทำ

ai_math@hotmail.com