เข้าใช้งานในฐานะ บุคคลทั่วไป
 
ชื่อเข้าระบบ :
รหัสผ่าน :
 
 
  ลืมรหัสผ่าน    
 
 
 
  คำแนะนำ
 
  เรียนรู้ผ่าน LEARNING OBJECTS
  เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้
  ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้
  ลงชื่อเยี่ยมชม
  ข้อมูลผู้จัดทำ
 
 
เข้าชม 864488 ครั้ง
สมาชิก 1241 รหัส
วิดีโอออนไลน์ 89251 ครั้ง
ดาวน์โหลด 13697 ครั้ง
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ลงชื่อเยี่ยมชม-ให้คำแนะนำ
 
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยครับ
ชื่อ - สกุล :
โรงเรียน :
ข้อความ :
 
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 099  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:36:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 098  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:36:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 097  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุดารัตน์ มีทรัพย์กว้าง  
 โรงเรียน : ชุมชนบ้านหมอกจำแป่  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-09-01 13:39:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 096  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณภัทศร แอบจันอัด  
 โรงเรียน : ขามสะแกแสง  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-08-19 20:50:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 095  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปณิตา ลับดีพะเนาว์  
 โรงเรียน : บุญวัฒนา  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-17 22:04:29  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 094  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วาริณี พรมศรี  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : น่าสนใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-17 12:07:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 093  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชริญา  
 โรงเรียน : มัธยมวานรนิวาส  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-08-14 09:30:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 092  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เสาวรัตน์ ราชพิมาย  
 โรงเรียน : สตึก  
 ข้อความ : สื่อเป็นประโยชน์ค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-10 14:30:40  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 090  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จุฑาพร นาครอด  
 โรงเรียน : สิชลคุณาธารวิทยา  
 ข้อความ : สื่อเป็นประโยชน์มากค่ะ  
 วันที่ : 2020-08-09 09:03:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 088  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมชัย รัตนพันธ์  
 โรงเรียน : โรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆๆที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน  
 วันที่ : 2020-07-22 13:18:30  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 087  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมศรี จำปา  
 โรงเรียน : บางโพ  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆ  
 วันที่ : 2020-07-20 10:24:21  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 086  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุปามาศ คงสตรี  
 โรงเรียน : มัธยมบ้านแก้งวิทยา  
 ข้อความ : อยากได้เนื้อหาไว้สอนนักเรียนค่ะ เพื่อให้เด็กๆๆรักวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ  
 วันที่ : 2020-07-09 02:55:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 084  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ไพศาล ตันติสาโร  
 โรงเรียน : สายธรรมจันทร์  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆ  
 วันที่ : 2020-07-07 16:27:17  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 083  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายอนุวัฒน์ มั่งคั่ง  
 โรงเรียน : บำเหน็จณรงค์วิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบพระคุณอาจารย์มากครับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น สามารถนำมาใช้ประกอบการสอนได้ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้ัอหามากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2020-07-05 09:45:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 082  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ยุวภา ยนสำอาง  
 โรงเรียน : ศรีกระนวนวิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนที่ดีมากๆนะคะ เด็กๆชอบมากคะ  
 วันที่ : 2020-07-03 10:29:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 081  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิริพร ทานะเวช  
 โรงเรียน : ป่าติ้ววิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณคุณครูที่เผยแพร่ให้ได้นำไปปรับใช้กับนักเรียน เป็นสื่อที่ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-07-02 00:20:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 080  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุพรรษา เกษมสุข  
 โรงเรียน : บัวหลวง  
 ข้อความ : ????????  
 วันที่ : 2020-07-01 17:19:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 079  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : แก้วตา ภูพานทอง  
 โรงเรียน : ยโสธรพิทยาสรรค์  
 ข้อความ : ขอบคุณคุณครูที่จัดทำสื่อดีๆออกมาเผยแพร่ เป็นสื่อที่น่าสนใจดี ขอชื่นชมค่ะ  
 วันที่ : 2020-06-26 21:45:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 078  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อาดุน ช้างแก้วมณี  
 โรงเรียน : ศรียานุสรณ์ จันทบุรี  
 ข้อความ : ชื่นชม ครับ ขอให้ผลของความดี จากการคิด ทำ สื่อดีดี ให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป  
 วันที่ : 2020-06-14 17:39:13  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 077  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวนิภาวดี ศรีเดชา  
 โรงเรียน : โยธินบำรุง  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆ ที่น่าสนใจนะคะ  
 วันที่ : 2020-06-11 12:09:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 075  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย  
 โรงเรียน : ทัพพระยาพิทยา  
 ข้อความ : ขอขอบคุณสำหรับสื่อที่อาจารย์จัดทำขึ้นและเผยแพร่ให้ได้นำไปปรับใช้กับนักเรียนนะคะ เป็นสื่อที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ  
 วันที่ : 2020-06-05 16:55:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 074  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อัมรา ก่องแก้ว  
 โรงเรียน : อัสสัมชัญคอนแวนต์  
 ข้อความ : ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ทำสื่อดีๆ สวยงามเพื่อให้นำไปใช้กับนักเรียนได้  
 วันที่ : 2020-06-03 18:54:03  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 073  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รำไพร สุตนนท์  
 โรงเรียน : สตรีวัดระฆัง  
 ข้อความ : ขอสมัครเป็นสมาชิก ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2020-05-29 12:46:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 072  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางชวรรษวรรณ เดชมา  
 โรงเรียน : ศรีวิชัยวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากๆนะคะ ที่เผยแพร่สื่อดีๆเพื่อให้สามารถนำไปใช้สอนนักเรียน  
 วันที่ : 2020-05-21 11:10:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 071  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนันทนา อิศโร  
 โรงเรียน : สตูลวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากๆนะคะ ที่เผยแพร่สื่อดีๆเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับนักเรียนได้  
 วันที่ : 2020-05-19 12:47:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 070  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายละออง นิลทสุข  
 โรงเรียน : สระบุรีวิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณที่ผลิตสื่อดีๆเพื่อพัฒนาการศึกษาครับ  
 วันที่ : 2020-05-14 14:33:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 069  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บุญธรรม แท้สูงเนิน  
 โรงเรียน : สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  
 ข้อความ : ขอบคุณมากที่เผยแพร่สื่อดีๆให้ค่ะ  
 วันที่ : 2020-05-12 09:36:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 067  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิธิดา ตาวงค์  
 โรงเรียน : ดอยงามวิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนนะคะ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-05-02 13:30:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 066  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รุ่งอรุณ พินิจกาญจน์  
 โรงเรียน : มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  
 ข้อความ : มีสื่อที่หลากหลายดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการให้ดาวน์โหลดสื่อนะค่ะ  
 วันที่ : 2020-04-22 00:03:16  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 064  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ครูสุนีย์  
 โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนที่ช่วยทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนเข้ามากขึ้น ขอบพระคุณมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-03-30 19:16:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 063  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ครูเอนก  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : สื่อคุณครูยอดเยี่ยมดีมากๆ ทำให้นร.เข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจนครับ ขอบพระคุณมากครับ  
 วันที่ : 2020-03-20 20:27:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 062  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รำไพร สุตนนท์  
 โรงเรียน : สตรีวัดระฆัง  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-03-13 23:24:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 061  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : benyapa phienhasin  
 โรงเรียน : tantarak  
 ข้อความ : ขอบคุณมาที่ทำสื่อดีๆมาเพื่อเราคะ  
 วันที่ : 2020-03-06 06:07:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 060  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม  
 โรงเรียน : ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนดีดีแบบนี้นะคะ มีประโยชน์ต่อเด็กๆมากๆเลยค่ะ  
 วันที่ : 2020-02-24 21:31:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 059  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ครูแอน  
 โรงเรียน : บ้านเกาะเคี่ยม  
 ข้อความ : ขอบคุณที่แบ่งปันสื่อดีๆ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-02-21 10:52:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 058  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นาย พนมศักดิ์ ปานทอง  
 โรงเรียน : หนองสนิทวิทยา  
 ข้อความ : ลำดัและอนุกรม  
 วันที่ : 2020-02-04 09:52:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 057  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บีม  
 โรงเรียน : ดุงวิทยา  
 ข้อความ : ปฏิยานุพันธ์  
 วันที่ : 2020-02-03 09:19:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 056  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางเยาวลักษณ์ วงศ์รินทร์  
 โรงเรียน : บ้านโป่งสะเก็ต  
 ข้อความ : ขอบคุณมากค่ะ สำหรับสื่อดีฟฟมีประโยชน์มากเลยค่ะ ทั้งครูและนักเรียน ขอบคุณมากจริงๆๆค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:08:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 055  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายประทวน เปไธสง  
 โรงเรียน : สหคามวิทยาคาร  
 ข้อความ : ขอขอบคุณมากครับ สำหรับสื่อและข้อมูลดีๆ เป็นประโยชน์มากต่อครู นักเรียนและผู้สนใจครับ ข้อเสนอแนะ -อยากให้ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกรายการครับ  
 วันที่ : 2020-01-29 10:01:24  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 054  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนิตย์ยา ศรนารายณ์  
 โรงเรียน : บ้านหมอ “พัฒนานุกูล”  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อการสอนที่ดีค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-28 21:37:07  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 053  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รัชดาภรณ์ ศิริคำ  
 โรงเรียน : ชะอวดวิทยาคาร  
 ข้อความ : ชื่นชมสื่อการเรียนรู้  
 วันที่ : 2020-01-26 22:24:35  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 052  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุรภา หงส์ทองทิพย์  
 โรงเรียน : บัวใหญ่  
 ข้อความ : ขอบคุณสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ค่ะ  
 วันที่ : 2020-01-07 10:41:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 051  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จิตติมา ชาสุนา  
 โรงเรียน : บัวน้อยวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับสื่อดีๆและมีประโยนช์ค่ะ  
 วันที่ : 2019-12-23 13:46:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 050  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Thanaporn  
 โรงเรียน : lomsakwittayakom  
 ข้อความ : thank you  
 วันที่ : 2019-12-19 13:19:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 049  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : โสภิชญา เพชรงาม  
 โรงเรียน : วัดป่าประดู่  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-12-18 16:45:06  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 048  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปิยพล  
 โรงเรียน : อุดมดรุณี  
 ข้อความ : ขอบคุณที่เผยแพร่ครับ  
 วันที่ : 2019-12-17 18:18:55  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 047  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : มะลิดา บุตรมาศ  
 โรงเรียน : คึมใหญ่วิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับวิทยาทาน เป็นสื่อที่ดีและมีประโยชน์มากๆ  
 วันที่ : 2019-12-17 15:23:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 046  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางจารุณี ศาลาจันทร์  
 โรงเรียน : หนองโพธิ์วิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูผู้สอน และนักเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะ ขอคุณมาก ๆ ค่ะ  
 วันที่ : 2019-12-11 09:53:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 045  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ทัศพล ปานทรัพย์  
 โรงเรียน : ภูพานวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยทำสื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นครับ  
 วันที่ : 2019-12-04 11:19:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 044  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : จุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี  
 โรงเรียน : เมืองตลุงพิทยาสรรพ์  
 ข้อความ : สุดยอดคะ  
 วันที่ : 2019-11-27 14:38:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 043  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ฤทธิชัย ล้วนงาม  
 โรงเรียน : ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
 ข้อความ : ดีมากครับ  
 วันที่ : 2019-11-25 21:33:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 042  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ภูฉาย บำรุงตา  
 โรงเรียน : บ้านโนนกุง  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-11-22 13:56:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 041  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิภาพร โปหลง  
 โรงเรียน : พรศิริกุล  
 ข้อความ : สื่อการสอนน่าสนใจ ชอบค่ะ  
 วันที่ : 2019-11-09 10:13:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 040  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บุษกร คลังกลาง  
 โรงเรียน : บึงไทรพิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากค่ะสามารถนำไปประกอบการสอนได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมากที่นำมาเผยแพร่ค่ะ  
 วันที่ : 2019-10-30 15:45:05  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 039  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วันวิสา ล่ามกระโทก  
 โรงเรียน : บ้านซับสะเดา  
 ข้อความ : ดีมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-09-25 09:53:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 038  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วัชรพงษ์ เจริญวัฒนา  
 โรงเรียน : หนองกระทุ่ม  
 ข้อความ : ดีครับ  
 วันที่ : 2019-09-24 11:04:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 037  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ศิวกร อ่อนบุญมา  
 โรงเรียน : หินโงมพิทยาคม  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2019-09-20 23:18:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 036  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รูซี เจ๊ะโซ๊ะ  
 โรงเรียน : ส่งสริมศาสนา  
 ข้อความ : สื่อการรียนการสอนและเนือหามีความชัเจนเขาใจง่ายแลสามารถนำส่อตรงนีไปใช้ประโยชน์อย่างครบถ้วนค่ะ  
 วันที่ : 2019-09-17 15:10:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 035  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์  
 โรงเรียน : โกรกพระ  
 ข้อความ : สื่อการสอนดีมากคะสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเยี่ยมคะ  
 วันที่ : 2019-09-16 11:49:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 034  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิภาพร ถาวงกลาง  
 โรงเรียน : โนนหันวิทยายน  
 ข้อความ : ขอบคุณที่จัดทำให้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  
 วันที่ : 2019-09-09 11:59:12  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 033  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วรางค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรือง  
 โรงเรียน : อุดรพิทยานุกูล  
 ข้อความ : เป็นสื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนที่ดีมากๆ ขอขอบคุณครูไอที่นำมาเผยแพร่  
 วันที่ : 2019-09-03 14:06:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 032  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เดชา จ่าหล้า  
 โรงเรียน : พนมไพรวิทยาคาร  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจมากครับ  
 วันที่ : 2019-08-05 20:16:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 031  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางนันทิยา จุลกมล  
 โรงเรียน : กุดขอนแก่นวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดี ครบถ้วน และมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะครูที่สอนหลายรหัส ขอบคุณมากคะ  
 วันที่ : 2019-07-22 19:31:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 030  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : น.ส.สุพลภา โพธิ์อุดม  
 โรงเรียน : ขุนหาญวิทยาสรรรค์  
 ข้อความ : สอนเข้าใจมากๆค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะ  
 วันที่ : 2019-06-10 07:05:39  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 029  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชัชรีย์ อินประโคน  
 โรงเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2019-05-13 17:40:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 028  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เอนก  
 โรงเรียน : ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  
 ข้อความ : สื่ออาจารย์มีประโยชน์มากๆครับ นำไปใช้สอนเด็กๆเข้าใจดีมากๆ ครับ ขอบพระคุณอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ  
 วันที่ : 2019-05-06 22:46:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 027  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อัคเดช ศรีพรหม  
 โรงเรียน : พรรณาวุฒาจารย์  
 ข้อความ : สื่อการเรียนรู้น่าสนใจมาก นำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียนได้จริง ขอบคุณครับ  
 วันที่ : 2019-02-24 05:59:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 026  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : kero  
 โรงเรียน :  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน?มากครับ  
 วันที่ : 2019-01-28 11:54:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 025  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สมจิตร  
 โรงเรียน : หงษ์ษา  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน์ต่อการนำมาใช้สอนมากค่ะ  
 วันที่ : 2019-01-21 12:25:44  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 024  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สุทธิวรรณ อินน้อย  
 โรงเรียน : หล่มสักวิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อการสอนมีประโยชน์กันนักเรียนมากค่ะ  
 วันที่ : 2018-12-04 16:14:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 023  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ราโมน่า รัญวาศรี  
 โรงเรียน : กำเเพงวิทยา  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-11-26 19:16:58  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 022  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางจริยภรณ์ รักความซื่อ  
 โรงเรียน : บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-07-05 10:44:22  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 021  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวดอกเกตุ ดวงโสมา  
 โรงเรียน : อัสสัมชัญอุบลราชธานี  
 ข้อความ : ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ แทน นร ที่คุณครู จะได้นำไปสอนเข้าต่อนะคะ  
 วันที่ : 2018-06-25 19:51:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 020  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางอรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย จ.ชุมพร  
 ข้อความ : เอกสารดีมากคะ  
 วันที่ : 2018-03-30 14:01:31  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 019  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บัญฑิต กิมศรี  
 โรงเรียน : สะพานเลือกวิทยาคม  
 ข้อความ : เอกสารมีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากครับ ขอบคุณมากๆครับ  
 วันที่ : 2018-02-27 14:23:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 017  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ปทุมวดี พิมพ์วิชัย  
 โรงเรียน : จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
 ข้อความ : ขอบคุณสื่อความรู้ดีๆที่ช่วยทบทวนความรู้ ชื่นชมในศักยภาพความเป็นครูด้วยค่ะ  
 วันที่ : 2018-02-15 13:39:15  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 016  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กมลชนก โพธิ์จันทร์  
 โรงเรียน : เด่นไม้ซุงวิทยาคม  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2018-01-27 14:48:09  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 015  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วีรพล เรือนไทย  
 โรงเรียน : อนุบาลพยุหะคีรี  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆครับ  
 วันที่ : 2017-12-08 21:49:18  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 014  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : สพรรณลักษณ์ ชื่นอิ่ม  
 โรงเรียน : ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต)  
 ข้อความ : เป็นสื่อความรู้ที่ดีมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2017-11-15 10:13:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 013  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิสาขา เหมรักษ์  
 โรงเรียน : มหาวิทยาลัยราชภัทรบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 ข้อความ : ขอบคุณสื่อความรู้ดีๆที่ช่วยทบทวนความรู้ในการเตรียมตัวเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากๆค่ะ  
 วันที่ : 2017-08-17 18:16:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 012  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ณิชารีย์  
 โรงเรียน : เศษรบุตร  
 ข้อความ : ชอบมาก  
 วันที่ : 2017-07-26 20:52:48  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 011  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นงนุช อินทรโคกสูง  
 โรงเรียน : ชุมแสงชนูทิศ  
 ข้อความ : ขอบคุณมาก  
 วันที่ : 2017-06-19 14:13:38  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 010  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาวณัฏฐธิดา หนูฟอง  
 โรงเรียน : นาหว้าพิทยาคม  
 ข้อความ : ขอบคุณมากในสื่อวิชาการที่ทำออกมาค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-20 19:59:52  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 009  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พัชรีวรรณ ตั้งธนานุสนธิ์  
 โรงเรียน : สกลราชวิทยานุกูล  
 ข้อความ : ขอบคุณมากในสื่อวิชาการที่ทำออกมาค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-18 07:55:14  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 008  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชณัฏฐปกรณ์ สิรินทรโสภณ  
 โรงเรียน : แสงทองวิทยา  
 ข้อความ : ขอบคุณมากครับสำหรับสื่อการเรียนดีๆแบบนี้  
 วันที่ : 2017-05-17 22:48:57  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 007  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นางสาณภัทร จันทะบุตร  
 โรงเรียน : บ้านสะแร  
 ข้อความ : เป็นกำลังให้คณะทำงานผลิตสื่อออนไลน์ดีและมีคุณภาพอย่างนี้ต่อไปค่ะ  
 วันที่ : 2017-05-17 19:42:54  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 006  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายสนธยา เสนามนตรี  
 โรงเรียน : โนนหันวิทยายน  
 ข้อความ : ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ครูไอผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป ครับ  
 วันที่ : 2017-04-01 16:49:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 005  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายธเนษฐ ชวาลสันตติ  
 โรงเรียน : หอวัง  
 ข้อความ : ชื่นชมครูไอเสมอมาครับ  
 วันที่ : 2017-03-30 07:15:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 004  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : นายกิิตติพันธ์ อาจคงหาญ  
 โรงเรียน : พระปฐมวิทยาลัย  
 ข้อความ : ขอบคุณที่ทำสื่อการสอนดีๆออกมาให้ได้หาความรู้นะครับ  
 วันที่ : 2017-01-10 10:23:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 003  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พระสมหมาย สุรปญฺโญ  
 โรงเรียน : พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่นำเสนอแล้วเข้าใจง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีในห้องสอน ความพึงพอใจของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบเดิม (โดยวิธีบรรยาย / เขียน) ขอเจริญพร  
 วันที่ : 2016-10-21 17:59:04  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 002  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พุทธวัฒน์ ประจันทร์  
 โรงเรียน : บ้านบึงมะลู  
 ข้อความ : เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เยี่ยมครับ และเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและครูได้เป็นอย่างดีครับ  
 วันที่ : 2016-10-21 13:02:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม : 001  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : วิษณุ กุณฑลบุตร  
 โรงเรียน : แกลง"วิทยสถาวร"  
 ข้อความ : เป็นเว็บที่ดีมากครับมีสื่อที่ดีเป็นแหล่วเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาสุดยอดครับอาจารย์  
 วันที่ : 2016-10-21 12:37:36  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:36:19  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : เนตรนภา  
 โรงเรียน : บ้านละมงค์  
 ข้อความ : บอกคำตอบ  
 วันที่ : 2020-09-02 18:37:32  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Samglows  
 โรงเรียน : hellbergmikael@gmail.com  
 ข้อความ : diflucan 150 mg daily brand name wellbutrin canada where to get finasteride  
 วันที่ : 2020-09-03 03:08:10  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Jackglows  
 โรงเรียน : rockstromx3@aol.com  
 ข้อความ : generic propecia from india lisinopril 10 mg coupon anafranil generic  
 วันที่ : 2020-09-08 13:09:27  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชัชรีย์ อินประโคน  
 โรงเรียน : ประโคนชัยพิทยาคม  
 ข้อความ : สื่อน่าสนใจมากค่ะ  
 วันที่ : 2020-09-09 09:03:42  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : รุ่งฤดี ปะวันโน  
 โรงเรียน : ขามสะเเกเเสง  
 ข้อความ : น่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-09-24 14:49:47  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : smithpmf@mail.com  
 ข้อความ : levitra buy how to get zoloft without a prescription generic viagra price canada cheap canadian pharmac  
 วันที่ : 2020-10-08 21:22:28  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กาญดา  
 โรงเรียน : บ้านดู่  
 ข้อความ : เป็นสื่อที่ดี น่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-10-12 15:52:50  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : บุญสนอง ฆารเลิศ  
 โรงเรียน : เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  
 ข้อความ : นำสื่อไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นครับ  
 วันที่ : 2020-10-15 10:17:26  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : พรวดี ฉายถวิล  
 โรงเรียน : เทศบาล2วัดสว่างคงคา  
 ข้อความ : ขอบคุณสำหรับบทเรียน  
 วันที่ : 2020-10-16 11:22:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : DeepHart  
 โรงเรียน : pornodepuser@gmail.com  
 ข้อความ : Hello! Where do you on the qui vive pro porn? And then the projects are fed up to here with of pornhub and analogues - they are too tired. I demonstrate to be dotty down minuscule of to continuous stylish projects. Owing susceptibility, Pornodep.com is  
 วันที่ : 2020-10-16 21:50:46  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Hizboita  
 โรงเรียน : wqeiolasd@qmail.host  
 ข้อความ : generic cialis safety buy online cialis generic cialis vs brand cialis order cialis no prescription  
 วันที่ : 2020-10-19 10:19:37  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : ชฎาพร จันประทัด  
 โรงเรียน : เทศบาล2วัดสว่างคงคา  
 ข้อความ : เนื้อหาน่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-10-21 08:38:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : BrendaKatry  
 โรงเรียน : rkjmlcuyrl@gmail.com  
 ข้อความ : Hello. Я Бебик. Система дает отличные результаты для людей по всему миру и он также поможет и вам. Без сомнений! Мы не говорим, что завтра проснетесь миллиoнером. Этого не будет. Но у Вас всегда будут нaличные дeньги, от своей небольшой онлайн компан  
 วันที่ : 2020-10-23 05:03:02  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Denglows  
 โรงเรียน : jdiddy2180@aol.com  
 ข้อความ : best cialis online ventolin tablet 2 mg 0.25 mg digoxin where to buy generic cialis online  
 วันที่ : 2020-10-31 07:00:11  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2020-11-03 08:59:49  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : อรษา แสงจันทร์  
 โรงเรียน : ศรียาภัย  
 ข้อความ : ดีมาก  
 วันที่ : 2020-11-03 08:59:51  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Nickglows  
 โรงเรียน : waft64@mail.com  
 ข้อความ : proscar 10mg viagra 12.5 mg  
 วันที่ : 2020-11-14 07:14:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : fargo refinance  
 โรงเรียน : naoma@jumbox.site  
 ข้อความ : auto insurance agency research paper katherine johnson  
 วันที่ : 2020-11-14 14:31:23  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Pay Day Loan  
 โรงเรียน : kconn1969@jumbox.site  
 ข้อความ : fast payday loans  
 วันที่ : 2020-11-17 09:32:45  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Speedy Cash  
 โรงเรียน : masterhair68@msmx.site  
 ข้อความ : emergency loans loans of america  
 วันที่ : 2020-11-20 07:53:33  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : amica car insurance  
 โรงเรียน : corpsna@instamail.site  
 ข้อความ : compare multiple auto insurance quotes  
 วันที่ : 2020-11-21 04:53:34  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : กมลรัตน์  
 โรงเรียน : ปัญญาวุธ  
 ข้อความ : น่าสนใจ  
 วันที่ : 2020-11-25 11:57:59  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Inga  
 โรงเรียน : kuban.photography@bk.ru  
 ข้อความ : новые фото кубань  
 วันที่ : 2020-11-27 04:10:43  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : canadianmedportal.com  
 โรงเรียน : cndi16@mailsun.monster  
 ข้อความ : online pharmacy  
 วันที่ : 2020-11-27 08:27:08  
 
 เลขที่เยี่ยมชม :  
 ชื่อผู้เยี่ยมชม : Eyeglows  
 โรงเรียน : kanncrisp@yahoo.com  
 ข้อความ : tofranil 25 mg tab price buy generic viagra in usa tadalafil online without prescription tadalafil gener  
 วันที่ : 2020-11-28 22:18:41  
 
 
 
 
 
 
ทีมงานผู้จัดทำ

ai_math@hotmail.com